Lesena ura navodila za uporabo

Lesena ura

Lesena ura ima priložena navodila za uporabo, ki vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe lesene ročne ure. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe ročne ure. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če ročno uro predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Ročna ura je zasnovana izključno za merjenje časa. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Izdelek ni igrača. Ročno uro uporabljajte samo na način, ki  je  opisan v teh navodilih za uporabo.  Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Nevarnost zadušitve

Ročna ura ima baterijo, majhne  delce in  zaščitno folijo. Otroci lahko med igro baterijo, majhne delce in zaščitno folijo pogoltnejo in se z njimi  zadušijo.

Vodotesnost

Iz tabele ki je priložena je razvidno, za katere aktivnosti in pogoje je   ročna ura namenjena.

Podatek v barih se nanaša na zračni nad tlak, ki  je  bil  uporabljen v sklopu  preizkusa  vodotesnosti

 

  • Krone se ne dotikajte z mokrimi rokami. Voda lahko prek krone pride v ohišje in poškoduje mehanizem.
  • Priporočljivo je, da z uro ne hodite v  savno, ker zaradi temperaturnih razlik lahko pride do nastanka kondenzata, kar lahko poškoduje   ročno   
  • Pri plavanju  ali  pod  vodnim curkom (npr. umivanju rok) lahko nastanejo  tlačni viški. Ročna ura je tako na prizadetih mestih precej močneje obremenjena, kot bi sklepali glede na potopno globi
  • Ročna ura iz lesa je klasificirana do vodotesnosti 3 bare; v nadaljevanju vas seznanimo kaj pomeni klasifikacija po barih:

Pri   klasifikacije  5  barov lahko  govorimo  o  vodotesni uri (možno  prhanje).

Pri  klasifikacije 10    barov  lahko    uro    uporabljate tudi  pri  plavanju.

  • Vodotesnost ni trajna lastnost, saj vgrajeni tesnilni elementi v svoji funkciji in ob vsakodnevni uporabi popustijo.

 

Pred začetkom uporabe lesene ročne ure skrbno in v celoti preberite navodila, ki jih v celoti prenesete s klikom na spodnji gumbu.

MENI