Garancija

Garancija lesena ura

Garancija velja 1 leto in začne teči z datumom nakupa na računu. Garancija je veljavna ob predložitvi računa in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Garancijski list prenesete s klikom na gumb.

MENI