Garancija

Garancija lesena ura

Garancija  traja 1 leto in začne teči z datumom nakupa. Garancija, ki jo uveljavljate mora imeti izpolnjen garancijski list in predložen račun.  Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Garancija velja samo ob predložitvi računa. Prodajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. Garancija krije mehanizem notranjega gibanja.

Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile-mehanske poškodbe in nepravilne uporabe. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Garancija preneha veljati, če je ugotovljeno, da je bil predhodno opravljen kakršenkoli poseg v izdelek s strani nepooblaščene osebe.

Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Prodajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Garancija in vodotesnost

Iz tabele, ki je priložena je razvidno, za katere aktivnosti in pogoje je   ročna ura namenjena.

Podatek v barih se nanaša na zračni nad tlak, ki  je  bil  uporabljen v sklopu  preizkusa  vodotesnosti

  • Krone se ne dotikajte z mokrimi rokami. Voda lahko prek krone pride v ohišje in poškoduje mehanizem.
  • Priporočljivo je, da z uro ne hodite v  savno, ker zaradi temperaturnih razlik lahko pride do nastanka kondenzata, kar lahko poškoduje   ročno   
  • Pri plavanju  ali  pod  vodnim curkom (npr. umivanju rok) lahko nastanejo  tlačni viški. Ročna ura je tako na prizadetih mestih precej močneje obremenjena, kot bi sklepali glede na potopno globi
  • Ročna ura iz lesa je klasificirana do vodotesnosti 3 bare; v nadaljevanju vas seznanimo kaj pomeni klasifikacija po barih:

Pri   klasifikacije  5  barov lahko  govorimo  o  vodotesni uri (možno  prhanje).

Pri  klasifikacije 10    barov  lahko    uro    uporabljate tudi  pri  plavanju.

  • Vodotesnost ni trajna lastnost, saj vgrajeni tesnilni elementi v svoji funkciji in ob vsakodnevni uporabi popustijo.

 

Garancijski list imate priložen, lahko pa si ga prenesete s spodnjim gumbom.

MENI